สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครจนท.-ลูกจ้าง ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-21ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันเพื่อปฏิบัติงานให้กับสถาบัน ดังต่อไปนี้  เจ้าหน้าที่ จำนวน 7 อัตรา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย (Director of External Relations and Policy Coordination) สังกัดสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย : ป.โท/ป.เอก นิติศาสตร์ การบริหารกระบวนการยุติธรรม รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 10-15 ปี ด้านการบริหารงานต่างประเทศ งานวิชาการ การบริหารงานวิจัย และมีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการอย่างน้อย 7 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการต่างประเทศ และการประสานงานนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานกระบวนการยุติธรรม มีประสบการณ์การทำงานด้านโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการเข้าร่วมประชุม และการเจรจาระหว่างประเทศ มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร (Process Improvement Specialist) สังกัดสำนักอำนวยการพิเศษ : (ตำแหน่งนี้ไม่ระบุรายละเอียดในเอกสารประกาศ โปรดโทรสอบถาม 02 118 […]

(สมัครทางอีเมล์)สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง วุฒิป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-17ก.ค.61

    สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานประชุม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานด้านเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารงานประชุมอย่างน้อย 1-3 ปี เปิดรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 9-17 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-20มิ.ย.61

    สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย TIJ (องค์การมหาชน สังกัดกระทรวงยุติธรรม) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซื้อ (Procurement Officer) จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Communications Specialist) จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.โทขึ้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) ทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-20มิ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 118 9400 ต่อ 117 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครทางอีเมล์)สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-14พ.ค.60

  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2560 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซื้ออาวุโส (Procurement Specialist)  สังกัด สำนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา – วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Program Coordinator)  สังกัด สำนักยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา – วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขารัฐศาสตร์, บริหาร, นิติศาสตร์, […]

(ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์ได้)สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ รับสมัครงานบัดนี้-17พ.ย.59

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการเพื่อการยุติธรรม (วิเคราะห์นโยบายและแผน) ระดับตำแหน่ง นักวิชาการ 1-2 สังกัด สำนักยุทธศาสตร์และแผน อัตราเงินเดือน 22,000-38,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป – มีประสบการณ์การทำงานงบประมาณอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป – สามารถให้ข้อมูล/คำแนะนำ ติดตามงานด้านงบประมาณ การวางแผนและจัดทำคำรับรองการปฏบัติงานนโยบายองค์กร วิธีการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมินผล – มีทักษะการวางแผนและการคิดวิเคราะห์ที่ดี – มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี – มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ – มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะ Excel และ Powerpoint – มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ – สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้ หลักฐานประกอบการสมัคร – ใบสมัคร […]

ด่วน! สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครงานตำแหน่งProject Manager บัดนี้-21ต.ค.59

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง : Project Manager  สังกัด : กลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ของไทยและอาเซียน ในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ ข้อกำหนดกรุงเทพ รวมถึงมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน : 40,000 – 50,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง : 1 ปี ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 21 ตุลาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติม 0 2118 9400 ต่อ 433 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ) 

(6อัตรา)สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,000-120,000

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างสถาบันและจ้างเหมาบริการบุคคล 6 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี เงินเดือน 19,000-120,000 บาท รับสมัคร 1-19 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 12 ตำแหน่ง 21 อัตรา

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัครงาน 11 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครได้บัดนี้  – 21 พ.ย 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานประชุม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19000 – 22000 บาท  2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท  3.เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี เงินเดือน 18000 บาท  4.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 20000 – 25000 บาท 5.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18000 – 20000 บาท 6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน […]

error: