สสวท.รับสมัครนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-31พ.ค.66

Advertisement Advertisement   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานของรัฐในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงาน ตําแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา – วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนขั้นต้น 28,000 บาท – วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนขั้นต้น 37,000 บาท Advertisement คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป 3. มีประสบการณ์การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ปี 4. หากมีความรู้ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในหัวข้อ 4.1 ระบบ Active Directory LDP ระบบ DNS IPV6/IPV4 4.2 ระบบ Wireless System, Network Infrastructure […]

สสวท. รับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.โท บัดนี้เป็นต้นไป

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 52,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป คุณสมบัติ – ปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน หรือการวางระบบควบคุมภายในภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ – สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ – ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในการค้นหาความรู้ และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี เงินเดือนและสวัสดิการ – เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 52,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท – สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกู้ยืมเพื่อพัฒนาตนเอง รายละเอียดและช่องทางการรับสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 4เหรียญ ชีววิทยาโอลิมปิก ที่อิหร่าน บินกลับไทยพรุ่งนี้

  เด็กไทยเจ๋ง คว้า 4 เหรียญ ชีววิทยาโอลิมปิก จากอิหร่าน โดยมี 70 ประเทศเข้าร่วม เตรียมบินกลับถึงไทยพรุ่งนี้เช้า เผยอันดับ 1 ของโลกคือ เวียดนาม เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 29 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ 15–22 ก.ค. 2561 ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 4 เหรียญเงิน ดังนี้ นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร, นายปารีส นิลทลักษณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม, นายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และน.ส.รุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม สำหรับคณะอาจารย์ในทีม […]

error: