สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครศรีธรรมราช รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป บัดนี้-25ม.ค.66

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี/โท สาขาวิชาการออกแบบหรือคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นๆ ทุกสาขา – มีทักษะในการติดต่อประสานงาน – มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา – มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลรายงานโครงการ – มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี – มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานบริหารทั่วไป รวมถึงการเขียนหนังสือราชการ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดประชุม – หากมีความสามารถในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 1 ชั้น 2 โดยให้ทำการกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้-25ม.ค.66 (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: