(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   Advertisement สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ (ผู้สนใจโปรดโทรสอบถามก่อนสมัคร เนื่องจากไม่ได้ระบุวันปิดรับสมัคร)   Advertisement

error: