สถาบันพลังงาน มช. รับสมัครวิศวกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มี.ค.66

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกร/นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. อายุไม่เกิน 35 ปี 2. กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศกรรม ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) หรือ มีคุณสมบัติที่สามารถยื่นขอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความความสนใจที่จะดำเนินงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น 6. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีสะอาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ในระดับดี 8. ถ้าสามารถสื่อสาร อ่าน เขียน และพูด […]

สถาบันพลังงาน มช.รับสมัครโปรแกรมเมอร์(ป.ตรี)-ช่าง(ปวส.) บัดนี้-13ม.ค.66

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำ และพนักงานจ้างชั่วคราว 1. โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา (พนักงานประจำ) – เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี – วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application – มีความรู้พื้นฐาน ในการเขียนโปรแกรม Arduino, Microcontroller – มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการฐานข้อมูล SQL – มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา Python, PHP และ JavaScript – มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux – สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 2. พนักงานช่าง […]

error: