สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (18 – 22 พ.ย.56)

Advertisement สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พ.ย.56 Advertisement 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานประชุม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : […]

error: