สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า นักทรัพยากรบุคคล นักโภชนาการ วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ 3-14ก.ค.66

Advertisement Advertisement   Advertisement สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า นักทรัพยากรบุคคล และนักโภชนาการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 3-14 ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพยาบาล เงินเดือน59,680 บัดนี้-19พ.ค.65

  สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ของสถาบันราชประชาสมาสัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือนเหมาจ่าย 59,680 บาท/เดือน (รวมค่าเสี่ยงภัยแล้ว) ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ บัดนี้- 19 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ (1) สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 7 สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่ 15 หมู่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ (2) สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยสแกนหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ pdf ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และต้องนำ หลักฐานการสมัครมายืนในวันที่เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ […]

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพยาบาล-นักเทคนิคการแพทย์ 2-8มี.ค.65

  สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2565 สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ของสถาบันราชประชาสมาสัย 1. พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือนเหมาจ่าย 59,680 บาท/เดือน (รวมค่าเสียงภัยแล้ว) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือนเหมาจ่าย 41,500 บาท/เดือน (รวมค่าเสี่ยงภัยแล้ว) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2565 โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ (1) สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครตามข้อ […]

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21ธ.ค.59

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สถาบันราชประชาสมาสัย ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 7-21 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

error: