สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการ

Advertisement   Advertisement   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2564 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง นักวิชาการ 1 อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร วุฒิ ป.ตรี Advertisement ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 027 9310 Email : [email protected] (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”) ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ […]

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ประสานงาน 1 อัตรา (บัดนี้ – 25 ก.ย.56)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ประสานงาน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง ผู้ประสานงาน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี คุณวุฒิ ป.ตรีสาขบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี มีทักษณะการบริหารจัดการ วางแผน และติดตามการทำงานที่ดี คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 88/39 กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันเวลาราชการ ดาวโหลดใบสมัครงาน < ดูเอกสารประกอบการสมัคร / ลักษณะงานที่นี้ <

error: