สถาบันฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปทุมธานี รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.

Advertisement Advertisement   สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา Advertisement ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-31ม.ค.66 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.pmnidat.go.th/thai/

error: