(สมัครทางไปรษณีย์)สทอภ.รับสมัครวิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม บัดนี้-17ม.ค.60

Advertisement สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ./GISTDA) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งวิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-17 ม.ค.60 Advertisement Advertisement

error: