(งานคนพิการ) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครเป็นนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง 15ส.ค.-14ก.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคล(คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 15ส.ค.-14ก.ย.66 โทร. 0-2521-6550 ต่อ 303 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบรรจุนักกิจกรรมบำบัด-นักโภชนาการ วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 15ส.ค.-14ก.ย.66

  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 15ส.ค.-14ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2521-6550 ต่อ 303 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบรรจุเป็น พกส. วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-28เม.ย.66

  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป – นักรังสีการแพทย์ – นายช่างไฟฟ้า – พนักงานบริการ – ผู้ช่วยทันตแพทย์ – พี่เลี้ยง เปิดรับสมัคร บัดนี้-28เม.ย.66 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โทร. 02-521-6550-2 ต่อ 303 ในเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม https://mwi.anamai.moph.go.th/th/moph-job/download/

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครนักกิจกรรมบำบัด บัดนี้-28ก.พ.66

  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ.66 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mwi.anamai.moph.go.th/th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โทร 02-521-6550-2 ต่อ 303 ในเวลาราชการ

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครนักกิจกรรมบำบัด ป.ตรี บัดนี้-21พ.ย.65

  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขากิจกรรมบำบัด รับสมัครบัดนี้-21พ.ย.65 (ขยายเวลาจากเดิมปิดรับสมัคร 17ต.ค.65) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานหลายอัตรา บัดนี้-21พ.ย.65

  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คุณวุฒิ ม.3-ป.ตรี 1. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา 2. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา 3. พนักงานบริการ 1 อัตรา 4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา 5. พนักงานเปล 1 อัตรา 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 2 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-21พ.ย.65 (ขยายเวลารับสมัครจากเดิมปิดรับสมัคร 17ต.ค.65) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ […]

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ

  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อน กำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2521 6550 ต่อ 303 (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา บัดนี้-30 มิ.ย.64

  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 6 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 2 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 การรับสมัคร ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โทรศัพท์ 02-521-6550 ต่อ 303 ได้ตั้งแต่ 28 […]

1 2
error: