สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 12-23มี.ค.61

Advertisement   Advertisement     สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สาขาสาะารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง […]

error: