สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี รับสมัครตำแหน่งนิติกร บัดนี้-10ม.ค.65

Advertisement Advertisement   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ที่ 009 / 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางกฎหมาย ค่าตอบแทน 15,000 บาท Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ถนนสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร. 0 7346 0513 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น โดยนำไปยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 รับสมัครนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 รับสมัครลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ภายในวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร 02 390 2212 ตั้งแต่ วันที่ 9 ถึง 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น โดย นำไปยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลา ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ภายในวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02 390 2212 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: