สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครนักวิชาการ ป.ตรีทุกสาขา 18-22ก.ย.66

Advertisement Advertisement   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปริญญาตรีทุกสาขา) Advertisement ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด 18-22ก.ย.66 ในวัน และเวลาราชการ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ภายในวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2390 2212 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลา ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ภายในวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02 390 2212 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: