สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ปวส. 31ม.ค.-6ก.พ.60

Advertisement สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา Advertisement ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เลขที่ 196 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 ม.ค.-6 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5390 8300-49 ต่อ 73155  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

error: