สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี/ศึกษาศาสตร์ บัดนี้-29ก.ย.66

Advertisement Advertisement   สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา 1. จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาซึ่งจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท Advertisement 2. จ้างเหมาบริการงานวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาครุศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาซึ่งจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 7 ชั้น 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี บัดนี้-29ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 06-2567-4609 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 13-19 พ.ค.64

  สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.acttm.ac.th โดยส่งมาที่งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 225 หมู่ 11 ตำบลไม้เด็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีบุรี 25230 โทร.086-397-8230 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: