สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเองบัดนี้-6ก.ย.66

Advertisement Advertisement   สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยาหรือชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานทางด้านจุลพยาธิ ด้านพยาธิวิทยากายวิภาค Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ซอยโยธี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บัดนี้–6ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 – […]

สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ไม่ผ่าน ก.พ.

  สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน เดือนละ 13,300.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ซอยโยธี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา […]

สถาบันพยาธิวิทยา ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

    สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว * (ขยายเวลาเนื่องจากไม่มี ผู้มาสมัคร) 1. ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง ชั้น 4 สพธ. (เทคนิคการแพทย์) 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 12,600.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๆ ละ 2,400.- บาท รวมเป็นเงิน 15,000.- บาทต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์) 3 2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 2 สพธ. 1 อัตรา […]

สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 สถาบันพยาธิวิทยา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขา วิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 5-15ก.พ.61

    กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ สถาบันพยาธิวิทยา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันพยาธิวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ภายในวันที่ 5-15 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(ป.ตรีทุกสาขา) สถาบันพยาธิวิทยา เปิดสอบบรรจุเป็น พกส.เงินเดือน13,300 รับสมัครบัดนี้-9ก.ย.59

สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 13,300 บาท ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.-9 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 9.00-11.30 น. ภาคบ่าย 13.30-16.00 น.) คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

error: