ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันป้องกันประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ เพศชาย วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.28พ.ค.-7มิ.ย.61

Advertisement   Advertisement   ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันป้องกันประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. เปิดรับสมัคร 28 พ.ค.-7 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ   Advertisement      

error: