สถาบันฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปทุมธานี รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.

Advertisement Advertisement   สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา Advertisement ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-31ม.ค.66 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.pmnidat.go.th/thai/

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ รับสมัครนักวิชาการสถิติ ป.ตรี บัดนี้-13ม.ค.66

  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2566 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: