มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้-28พ.ค.64

Advertisement Advertisement   สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิ ป.ตรี Advertisement สามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ โดย Download ใบสมัครที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/ ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ “สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม” อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170” วงเล็บมุมซอง บนขวา “สมัครงานตำแหน่ง (…………………….ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)” หรือ ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ชื่อ – นามสกุล (เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายสมชาย ใจดี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น Fle เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 Fle […]

error: