(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สถาบันบริหารจัดการที่ดิน รับสมัคร ผอ.กองประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์ บัดนี้-28ก.พ.61

Advertisement   Advertisement   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 1 อัตรา  คุณสมบัติ Advertisement จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในทางด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุ 40 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานในงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารเทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์-การโฆษณา หรือสื่อสารการตลาด มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มีความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-28 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

error: