สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 9-23เม.ย.67

Advertisement Advertisement   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์) 1 อัตรา  เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ อัตราค่าตอบแทน : 17,500 – 19,250 บาท 2. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร) 2 อัตรา เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือทางวัสดุศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท 3. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ) 2 อัตรา Advertisement เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์ ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา อัตราค่าตอบแทน : 17,500 – 19,250 บาท 4. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ) 2 […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนิติกร(ป.ตรี)-จพง.ธุรการ(ปวส.) 13-19มี.ค.66

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา สมัครทางอีเมล์ 13-19 มี.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ โทร.0-2142-3483, 0-2142-3484 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครHR(วุฒิป.ตรี)-พนักงานทั่วไป(วุฒิ ม.3/ม.6) บัดนี้-23ธ.ค.65

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ทาง E – mail : [email protected] ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับเวลาที่ปรากฏในอีเมล์ที่ได้รับเป็นสำคัญ บัดนี้-23ธ.ค.65 โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครก่อนวันเปิดรับสมัครหรือหลังวันปิดรับสมัคร ดังที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในการรับสมัครมาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักวิเทศฯ/พัสดุ/ธุรการ ปวส.-ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง 2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท (เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานรักษาศพ-นักนิติวิทย์-อื่นๆ วุฒิ ม.6-ป.โท

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานรักษาศพ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานรักษาศพ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล หรือสาขารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาบริหารรัฐกิจ หรือสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางการเงินและธนาคาร 5. นักนิติวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ป.โท ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์ ทางฟิสิกส์ […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งช่างภาพ ป.ตรี 1-8ก.ย.65

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง 1-8 กันยายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ เว็บไซต์ https://cifs.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักนิติวิทย์-นักตรวจสอบภายใน บัดนี้-11ส.ค.65

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 1. นักนิติวิทยาศาสตร์ 7 อัตรา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-11 ส.ค.65 ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยส่งไปยัง E – mail : [email protected] ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับเวลาที่ปรากฏใน E – mail ที่ได้รับเป็นสำคัญโดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยแพทย์ชันสูตรศพ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บัดนี้เป็นต้นไป

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ชันสูตรศพ 1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส. เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หน้าที่ช่วยแพทย์ออกตรวจตามที่ที่พบศพในเขตปริมณฑล ทำงานเป็นกะทั้งกลางวันและกลางคืน ประจำการที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. สมัครเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ผ่านการคัดเลือกครบจำนวน ติดต่อสอบถาม/สมัครงานที่อีเมล [email protected] หรือโทร 02-1423576 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบรรจุนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 21-28ก.พ.65

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ วัน เวลา และสถานที่ยื่นเอกสารการสมัคร (1) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ (1.1) เปิดเว็บไซต์ http://cifs.thaijobjob.com (1.2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ จะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ (1.3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา 5-11 ม.ค.65

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง 2. ตำแหน่งนิติกร  1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท […]

1 2 5
error: