สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ (21 มิ.ย – 10 ก.ค.56)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ (21 มิ.ย – 10 ก.ค.56)   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครงานราชการ 2556 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักนิติวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 15960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทางเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงานราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ : สมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักเลขานุการกรม กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 (ฝั่งทิศตะวันออก) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ค่าธรรมเนียม 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : สำนักเลขานุการกรม กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ […]

error: