สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

Advertisement สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 2 อัตรา) วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป Advertisement 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการหน่วย ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit, SID) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 1 อัตรา Advertisement กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา […]

error: