สถาบันทันตกรรม รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-24พ.ค.65

Advertisement Advertisement   สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 (อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน) สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2565ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้-16ธ.ค.64

  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาจาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 (อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน) สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1130

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานขับรถยนต์

  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2564 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 สถาบันทันตกรรม ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันทันตกรรม รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา บัดนี้-27 ต.ค.64

  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 ตุลาคม 2564 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1.ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 (อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน) สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 ตุลาคม 2564ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: