สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ รับสมัครงานวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   Advertisement สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รายละเอียดดังต่อไปนี้ (โปรดโทรสอบถามก่อนทำการสมัคร เนื่องจากไม่ได้ระบุวันปิดรับสมัคร) Advertisement    

error: