สทศ.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน18,700 –58,800

Advertisement Advertisement   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 1. นักวิชาการวัดและประเมินผล 5 อัตรา เงินเดือน 23,500 – 58,800 บาท ป.โท ด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,700 – 58,800 บาท ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.niets.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร Advertisement โดยมีช่องทาง การสมัครดังนี้ 1) สมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ จัดส่งมายังที่อยู่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ […]

(สมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์)สทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-23พ.ค.61

      สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 61 (สมัครทางไปรษณีย์/สมัครทางอีเมล์)  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศฉบับเต็ม)  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร   

error: