สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครนักวิชาการประกันคุณภาพ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการประกันคุณภาพ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง ดังนี้ – วุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 18,000 บาท ค่างานระดับ 3 หรือ – วุฒิระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 21,000 บาท ค่างานระดับ 3 ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์การทำงาน อาจจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ตามความเหมาะสม Advertisement คุณสมบัติ – วุฒิ ป.ตรี/ป.โท (กรณีถ้าจบในสาขา ตามที่ระบุต่อจากนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาการวิจัยการศึกษา สาขาการวัดและเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาสถิติการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจหรือวิจัยสังคมศาสตร์ วิจัยทางด้านการศึกษา นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร สาขาครุศาสตร์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์) – มีประสบการณ์ทางด้านงานประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กทม. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30มิ.ย.66

  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง ดังนี้ – วุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 18,000 บาท ค่างานระดับ 3 หรือ – วุฒิระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 21,000 บาท ค่างานระดับ 3 ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์การทำงาน อาจจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ตามความเหมาะสม คุณสมบัติ – วุฒิ ป.ตรี/ป.โท (กรณีถ้าจบในสาขา ตามที่ระบุต่อจากนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาการวิจัย การศึกษา สาขาการวัดและเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาสถิติการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจหรือวิจัยสังคมศาสตร์ วิจัยทางด้านการศึกษา นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร สาขาครุศาสตร์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์) – มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

    สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  2 อัตรา ค่างานระดับ 3 โดยมีอัตราค่าจ้าง ดังนี้ – วุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 18,000 บาท หรือ – วุฒิระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 21,000 บาท ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์การทำงาน อาจจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ตามความเหมาะสม กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2010 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2447 8597 – 8 […]

error: