สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

Advertisement Advertisement   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา Advertisement คุณสมบัติเบื้องต้น วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องที่สถาบันเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน จาก สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครงานได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการเวลา 08.30-16.30 น. ทาง อีเมล์ [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: