ม.รามคำแหง รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10ก.พ.66

Advertisement Advertisement   สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 3 อัตรา 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Advertisement 2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สมัครด้วยตนเองที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 เลขที่ 282 ถนนรามคำแหง, แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพพมหานคร บัดนี้-10ก.พ.66 […]

error: