สพฉ.รับสมัครผู้ชำนาญการวิศวกรระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ, ผู้ชำนาญการกฎหมาย, พนง.พัสดุ บัดนี้-25มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน Advertisement 1. ผู้ชำนาญการ งานวิศวกรระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย 1 อัตรา 2. ผู้ชำนาญการ งานบังคับใช้กฎหมาย 1 อัตรา 3. พนักงานปฏิบัติการ งานพัสดุ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-25มิ.ย.66 โทร. 091-576-1877, 089-040-1669 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพฉ.รับสมัครลูกจ้างสนับสนุนศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ฉุกเฉิน วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-29พ.ค.66

  รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉินของวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 2 ตำแหน่ง – ตำแหน่งที่ 1 วุฒิ ป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน – ตำแหน่งที่ 2 วุฒิ ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-29พ.ค.66 โทร.08-5234-1669 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพฉ.รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์1-10พ.ค.66

  ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉินของวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 1-10พ.ค.66 โทร.08-4906-1669 หรือ 08-5234-1669 รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://drive.google.com/file/d/1lC ใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1f4 หรือ https://docs.google.com/document/d/1qT

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเลขานุการ ป.ตรี

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเลขานุการ 1 อัตรา ทำงานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 1. จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพศชายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ PowerPoint 3. มีทักษะในการฟัง อ่าน เขียน และการจับประเด็น 4. มีทักษะการประสานงานกับผู้ใหญ่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 5. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 6. มีความอ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน รับสมัครวันที่ 10-31ม.ค.66 ยื่นเอกสารได้ที่ คุณอุรุพร ศิริวิชยาภรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 061-127-1669 Email : [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-9ก.พ.66

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1. ผู้จัดการกลุ่มงานการคลังและพัสดุ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน มีประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานรัฐหรือองค์การมหาชน ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ปี มีประสบการณ์ทำงานด้านการคลังและพัสดุ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 2. ผู้ชำนาญการ งานบังคับใช้กฎหมาย 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย และงานวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การมหาชนไม่น้อยกว่า 6 ปี 3. ผู้ชำนาญการ งานติดตามและประเมินผล 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีขึ้นไปสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน มีประสบการณ์ทำงานด้านติดตามและประเมินผล และงานวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การมหาชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 4. […]

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ บัดนี้-27ธ.ค.65

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา บัดนี้-27ธ.ค.65 1. ตำแหน่ง งานสนับสนุนงานวิชาการด้านการบริหารยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่า 2. ตำแหน่ง โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุม ทั่วถึงและเท่าเทียม อย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ด้วยกลไกการขับเคลื่อนขององค์กรอัจฉริยะ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านนิติกร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีนิติศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน บัดนี้- 27 ธ.ค.65 ยื่นเอกสารได้ที่ คุณสุนัชฌา ไชยกาล โทรศัพท์ 085-259-1669 Email : […]

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน7อัตรา บัดนี้-12ก.ค.65

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1. ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 อัตรา 2. ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาองค์การ 1 อัตรา 3. ผู้จัดการกลุ่มงานวิจัย 1 อัตรา 4. ผู้ชำนาญการพิเศษ งานบริหารการฝึกอบรม 1 อัตรา 5. ผู้ชำนาญการพิเศษ งานบังคับใช้กฎหมาย 1 อัตรา 6. ผู้ชำนาญการ งานติดตามและประเมินผล 1 อัตรา 7. ผู้ชำนาญการ งานวิจัย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.niems.go.th/1/News/Detail/8462?group=11

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครผู้จัดการร้านค้า วุฒิ ปวส. บัดนี้-3มิ.ย.65

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ ตำแหน่งผู้จัดการร้านค้า 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.มีประสบการณ์ด้านการขาย ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สมัครทางอีเมล์ 23พ.ค.-3มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพฉ. รับสมัครลูกจ้างโครงการสนับสนุนงานวารสารการแพทย์ฉุกเฉิน

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการสนับสนุนงานวารสารการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครงาน สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการสนับสนุนงานวารสารการแพทย์ฉุกเฉิน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาได้ที่ [email protected] (ทาง E-mail เท่านั้น) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 88/4 หมู่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 2872 1600 โทรสาร – 24872 1603 เว็บไซต์ : www.niems.co.th “ส่งประวัติการทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-19เม.ย.60

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่งพนักงานอาวุโสงานพัสดุ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครบัดนี้-19 เม.ย.60      

error: