(84อัตรา สมัครออนไลน์)สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   Advertisement สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงานบริหาร 84 อัตรา ประเภทงาน : ธุรการ / คีย์ข้อมูล / เดินเอกสาร ระยะเวลาที่เปิดรับ : 31 กรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป เงินเดือน : 14,950 บาท Advertisement คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บหากต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม  

error: