สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ ป.ตรี 1-8มี.ค.66

Advertisement Advertisement   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 1-8มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ Advertisement ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป 13–17ก.พ.66

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 ตําแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา เงินเดือน  18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่ ก.พ.พิจารณรับรองแล้ว ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและบัญชี 2 พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม) ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 13 – 17 ก.พ.66 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08030 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา […]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครนักวิชาการบัญชี บัดนี้-10 พ.ย.64

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้น วันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7421 2515 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: