สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ รับสมัครนักวิชาการศึกษา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30ต.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1. ตําแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี 18,070 บาท วุฒิปริญญาโท 21,090 บาท – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุกสาขา Advertisement การยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถ Download ใบสมัครงานได้ทางเว็บไซต์ www.stin.ac.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา” หรือใบสมัครงานที่แนบท้ายประกาศนี้ ส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยท าเป็น File เดียวกันทั้งหมด จํานวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ส่งมาที่ E-mail: [email protected] โดยผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สอบถามข้อมูล […]

error: