รมช.คมนาคม เทงบ470ล้าน ดันศูนย์ฝึกการบิน-จัดหา ฮ. รองรับตลาดนักบิน

Advertisement นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตนได้กำกับดูแลสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการบินของประเทศไทยมายาวนานกว่า 62 ปี  และยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพในการผลิตบุคลากรการบิน เบื้องต้นได้ผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของ สบพ. โดยจัดสรรงบประมาณในเฟสแรกที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2568  ในวงเงินประมาณ 398.5 ล้านบาท Advertisement   สำหรับโครงการฯ เป็นอาคารเรียนและฝึกอบรมที่มีความทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการตรวจประเมินของ ICAO ในครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตให้ สบพ.พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ต้องได้รับการตรวจสอบและผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ICAO   Advertisement   ขณะเดียวกันการก่อสร้างในเฟสแรกจึงเป็นงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบิน และอาคารอำนวยการ 2 หลังและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ รวมทั้งงานถนนและระบายน้ำ งานสาธารณูปโภค งานภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสมเป็นศูนย์ฝึกการบินของประเทศไทยให้พร้อมรับศิษย์การบินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป   นอกจากนี้ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ (Commercial pilot – Helicopter Course: CPH) ที่ได้มาตรฐานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นสถาบันหลักในการสร้างนักบินเฮลิคอปเตอร์ให้หน่วยงานของภาครัฐ […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 22เม.ย.-6พ.ค.67

  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับกลาง 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์สอนภาคทฤษฎีในหลักสูตรการฝึกบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ต้องมีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยได้คะแนน การทดสอบไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ) 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ ระดับต้น 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการตลาด 3. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา โดยมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบบัญชีภายนอก หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 6 พ.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-16ม.ค.67

  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น 1 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา โดยมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบบัญชีภายนอก หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่ เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท 1. การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ม.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและ ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํานวน 30 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 2. การสมัครด้วยตนเอง ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ผอ.ศูนย์ฝึกการบิน, รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร, รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ 9-20ต.ค.66

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ, รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 9-20 ต.ค.66 – รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.catc.or.th/th/hr20230911-2/ – รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.catc.or.th/th/hr20230911-3/ – ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.catc.or.th/th/hr20230911-1/

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์บัดนี้-31ส.ค.66

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 1. สังกัดแผนกการตลาด สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน 1.1 นักการตลาด ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ 1.2 นักการตลาด ระดับสู 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 26,370 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (หากมีคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 1) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 2) สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดและวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 2. สังกัดแผนกพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน 2.1) […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.66

  สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิที่สูงกว่าในด้านเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์การบิน แมคคาทรอนิกส์ ระบบอากาศยาน หรือได้รับประกาศนียบัตรช่างอิเล็กทรอนิกส์การบินของทางราชการที่มีคุณวุฒิคล้ายคลึงกันจาก สถาบันที่ทางราชการรับรอง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. นักการตลาด ระดับสูง 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี 3. นักพัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสาร 4. นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับต้น 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครทางเว็บไซต์ http://catc.thaijobjob.com บัดนี้-19เม.ย.66 ตลอด 24 […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน ป.ตรีขึ้นไป 12-26ก.ย.65

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหารธุรกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Office Excel ได้เป็นอย่างดี และ/หรือมีทักษะการใช้โปรแกรม Power B ,Tableau หรือ BI Tools หรือ โปรแกรมทางสถิติ 2. นายทะเบียน ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน – วิศวกร(ไฟฟ้า) วุฒิ ป.ตรี – วิศวกร(เครื่องกล) วุฒิ ป.ตรี – พนักงานซ่อมบำรุง วุฒิ ปวช.ประสบการณ์ 2 ปี, วุฒิ ปวส. ไม่ต้องมีประสบการณ์ – นักบริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี TOEIC 650 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www.catc.or.th/ หรือ https://catc.thaijobjob.com/ บัดนี้-3ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักบัญชี ป.ตรี บัดนี้-30มี.ค.65

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านภาษีอากร มีความสามารถในการใช้ Personal Computer เช่น Word, Excel ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือ ต้นทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักบัญชี ป.ตรี

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งนี้ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำนวน 30 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 […]

1 2 3
error: