สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ผอ.ศูนย์ฝึกการบิน, รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร, รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ 9-20ต.ค.66

Advertisement Advertisement   สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ, รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 9-20 ต.ค.66 Advertisement – รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.catc.or.th/th/hr20230911-2/ – รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.catc.or.th/th/hr20230911-3/ – ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.catc.or.th/th/hr20230911-1/

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์บัดนี้-31ส.ค.66

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 1. สังกัดแผนกการตลาด สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน 1.1 นักการตลาด ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ 1.2 นักการตลาด ระดับสู 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 26,370 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (หากมีคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 1) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 2) สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดและวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 2. สังกัดแผนกพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน 2.1) […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.66

  สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิที่สูงกว่าในด้านเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์การบิน แมคคาทรอนิกส์ ระบบอากาศยาน หรือได้รับประกาศนียบัตรช่างอิเล็กทรอนิกส์การบินของทางราชการที่มีคุณวุฒิคล้ายคลึงกันจาก สถาบันที่ทางราชการรับรอง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. นักการตลาด ระดับสูง 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี 3. นักพัฒนาเว็บไซต์ ระดับต้น 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสาร 4. นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับต้น 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครทางเว็บไซต์ http://catc.thaijobjob.com บัดนี้-19เม.ย.66 ตลอด 24 […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน ป.ตรีขึ้นไป 12-26ก.ย.65

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหารธุรกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Office Excel ได้เป็นอย่างดี และ/หรือมีทักษะการใช้โปรแกรม Power B ,Tableau หรือ BI Tools หรือ โปรแกรมทางสถิติ 2. นายทะเบียน ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน – วิศวกร(ไฟฟ้า) วุฒิ ป.ตรี – วิศวกร(เครื่องกล) วุฒิ ป.ตรี – พนักงานซ่อมบำรุง วุฒิ ปวช.ประสบการณ์ 2 ปี, วุฒิ ปวส. ไม่ต้องมีประสบการณ์ – นักบริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี TOEIC 650 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www.catc.or.th/ หรือ https://catc.thaijobjob.com/ บัดนี้-3ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักบัญชี ป.ตรี บัดนี้-30มี.ค.65

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านภาษีอากร มีความสามารถในการใช้ Personal Computer เช่น Word, Excel ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือ ต้นทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักบัญชี ป.ตรี

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งนี้ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำนวน 30 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัดนี้-19ก.พ.65

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหารธุรกิจ หรือ รัฐประศาสน ศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือ ทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ คุณสมบัติอื่นๆ ประกอบการพิจารณา มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Office Excel ได้ เป็นอย่างดี และ/หรือมีทักษะการใช้โปรแกรม Power BI , Tableau หรือ BI Tools […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครตำแหน่งนักบัญชี บัดนี้-13 ธ.ค.64

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564 สถาบันการบินพลเรือน  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ คุณสมบัติอื่นๆ ประกอบการพิจารณา 1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีความรู้ด้านภาษีอากร 3. มีความสามารถในการใช้ Personal Computer เช่น Word, Excel ได้เป็นอย่างดี 4. มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือ ต้นทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 2 อัตรา

  สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2564 สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหารธุรกิจ หรือ รัฐประศาสน ศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือ ทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ คุณสมบัติอื่นๆ ประกอบการพิจารณา มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Office Excel ได้ เป็นอย่างดี และ/หรือมีทักษะการใช้โปรแกรม Power BI ,Tableau หรือ BI Tools หรือ โปรแกรมทางสถิติ […]

1 2 3
error: