สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บัดนี้-30พ.ย.65

Advertisement Advertisement   สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร 3 อัตรา 1. พนักงานบริหารจัดการโครงการ 1 ราย อัตราค่าจ้าง 15,000 – 18,300 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์) ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการฝึกอบรม / สัมมนา การบริหารโครงการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ (ระดับปานกลาง) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ทั้งในและต่างประเทศ) ได้ 2. พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม 1 ราย อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ป.ตรีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารและการพัฒนาบุคลากร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ทั้งในและต่างประเทศ) ได้ Advertisement 3. พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ 1 ราย อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ป.ตรีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อ […]

error: