ช่อง7 รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี/ป.โท ทางระบบออนไลน์บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   Advertisement   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ http://job.ch7.com/ ในตำแหน่งต่อไปนี้ หมายเหตุ : ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลังได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งผ่านเว็บไซต์ http://job.ch7.com/ หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานสรรหาและว่าจ้าง 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2495 7777 งานสรรหาและว่าจ้าง ต่อ 411 520 และ 522 ตำแหน่งงานว่าง 1. พนักงาน สังกัดงานลิขสิทธิ์ในประเทศ แผนกรายการในประเทศ ด่วน!!! เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 30 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หากมีความรู้ด้านรายการ […]

ด่วน!! ช่อง7รับสมัครงานหลายตำแหน่งผ่านระบบออนไลน์(อ่านรายละเอียดด้านใน)

  หมายเหตุ – ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังได้ โปรดเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://job.ch7.com/ – หากต้องการสมัครในตำแหน่งใด โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เข้าที่เว็บไซต์ http://job.ch7.com/ แล้วคลิก "สมัครตำแหน่งนี้" ในตำแหน่งที่ต้องการ – หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  งานสรรหาและว่าจ้าง 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1)  ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กทม. 10900  โทร. 0 2495 7777 งานสรรหาและว่าจ้าง ต่อ 411 520 และ 522 ตำแหน่งที่ว่าง 1. พนักงาน สังกัดงานลิขสิทธิ์ในประเทศ แผนกรายการในประเทศ (ด่วน) เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 30 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ […]

(สมัครออนไลน์)สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี/ป.โท

หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 ธ.ค.59 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลังได้ โปรดติดตามที่เว็บไซต์ http://job.ch7.com/index.php เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง (หากต้องการสมัครงาน โปรดเข้าที่เว็บไซต์ดังกล่าว แล้วคลิก "สมัครตำแหน่งนี้" ในตำแหน่งที่สนใจ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2610 0777 งานสรรหาและว่าจ้าง ต่อ 411 520 และ 522 1. พนักงานแผนกต่างประเทศ – วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 – 30 ปี – มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม – หากมีประสบการณ์การซื้อขายรายการต่างประเทศ และความรู้ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงาน งานกราฟิก ฝ่ายผลิตรายการ – เพศหญิง / ชาย อายุ 25 – 30 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี […]

error: