สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานจ้างเหมา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-25ต.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก 1. ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวในประเทศ 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ตำแหน่งผู้สื่อข่าว 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. ตำแหน่งกราฟิกข่าว 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. ตำแหน่งช่างภาพ 4 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5. ตำแหน่งตัดต่อ 4 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 6 ตำแหน่งผู้เรียบเรียงข่าวในประเทศ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 7. ตำแหน่งธุรการ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 8. ตำแหน่งประจําห้องเชื่อมโยงสัญญาณ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง Advertisement 9. ตำแหน่งนําเข้าสัญญาณภาพและเสียง 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 10. ตำแหน่งเทคนิคออกอากาศ 2 อัตรา วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ […]

สทท.ดินแดง กรุงเทพฯ รับสมัครบริกร วุฒิ ป.6 สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.66

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริกร สัญชาติไทย อายุ 18-45 ปี วุฒิ ป.6 ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.66 โทร.0-2275-2053 ต่อ 6023 และ 6025 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

NBT รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคนิคถ่ายทอด วุฒิ ปวส.18-25เม.ย.66

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคถ่ายทอด 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าสื่อสาร สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. หรือทางอีเมล์ 18-25เม.ย.66 โทร.0-2275-2053 ต่อ 6023, 6025 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

NBT รับสมัครตัดต่อ-กราฟิก วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.66

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก 1. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 2 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท/งวด 2. เจ้าหน้าที่กราฟิก 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท/งวด ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 21ก.พ.66-30ก.ย.66 (อาจพิจารณาต่อสัญญารายปีในปีงบประมาณถัดไป) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี ได้รับวุฒิ ป.ตรี มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่จ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-31ม.ค.66 โทร.0-2275-2053 ต่อ 6023 และ 6025 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

NBT รับสมัคร จนท.ประจำห้องเชื่องโยงสัญญาณ วุฒิ ป.ตรี 23-27ม.ค.66

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำห้องเชื่อมโยงสัญญาณ 1 อัตาา เงินเดือน 20,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.ภายในวันที่ 23-27ม.ค.66 โทร.0-2275-2023 ต่อ 6023-6025 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สทท.รับสมัครเจ้าหน้าที่ตัดต่อ-กราฟฟิก วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-3ม.ค.65

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก 1. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 2 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท/งวด 2. เจ้าหน้าที่กราฟิก 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท/งวด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร – มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี – วุฒิ ป.ตรี มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติและความ เหมาะสมในตำแหน่งที่จ้าง และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ – สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ nbt2hd.prd.go.th ในหัวข้อ “ ข่าวสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ด้วยตนเอง ณ งานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง […]

สทท.เชียงใหม่ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ธ.ค.65

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท ป.ตรี ทุกสาขา มีความรู้ด้านการถ่ายภาพ และการตัดต่อวีดีโอ หากมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานใน ด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ งานธุรการและการเงิน เลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บัดนี้-20ธ.ค.65 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน โทร 0 5328 3741 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สทท.รับสมัครบรรณาธิการ, กราฟฟิก, ช่างภาพ, ผู้สื่อข่าว, ตัดต่อ, ผู้เรียบเรียง

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก 1. ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวในประเทศ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท/งวด ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานข่าว สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้ 2. บรรณาธิการรายการเรื่องดังหลังข่าว 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 25,000 – 30,000 บาท/งวด (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานข่าว สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้ 3. กราฟิกข่าว 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 27,000 บาท/งวด วุฒิ ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟิก สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้ 4. ผู้สื่อข่าว 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,500 – 20,000 บาท/งวด (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) วุฒิ ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการเขียนข่าวและรายงานข่าว รวมถึงผลิตสกู๊ปข่าว มีทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน […]

สทท. รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี บัดนี้-7มี.ค.65

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่บัดถึง 7 มีนาคม 2565 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี (3) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติและความเหมาะสม ในตำแหน่งที่จ้าง และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชนใด […]

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก 4 อัตรา

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก 1. ผู้สื่อข่าว (ส่วนกลาง) 1 อัตรา ค่าจ้าง 20,000 บาท/งวด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้สื่อข่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 3. มีความสามารถในการเขียนข่าวและรายงานข่าว รวมถึงผลิตสกู๊ปข่าว 4. มีทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน 5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้ 2. ผู้สื่อข่าว (สายสิ่งแวดล้อมและเฉพาะกิจ) 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,500 บาท/งวด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการเขียนข่าวและรายงานข่าว 3. มีทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน 4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้ 3. ตัดต่อ […]

error: