สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ รับสมัครผู้สื่อข่าวการเมือง วุฒิ ป.ตรี 28มี.ค.-16เม.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้สื่อข่าวสายการเมือง เงินเดือน 18,500 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ มีความรู้ด้านข่าวการเมือง มีความสามารถในการเขียนข่าว และรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียงได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 28มี.ค.-16เม.ย.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0-2277-8489 หรือ 0-2275-4580 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

NBT รับสมัครผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ, การเมือง, แปลข่าวต่างประเทศ วุฒิ ป.ตรี

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1. นักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) เงินเดือน 15,000 บาท สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว วุฒิ ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ มีความรู้ด้านข่าวเศรษฐกิจ สามารถเขียนข่าว และรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียงได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 2. ผู้สื่อข่าว ปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวสายการเมือง 1 อัตรา (จ้างเหมา) เงินเดือน 18,500 บาท สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว วุฒิ ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ มีความรู้ด้านข่าวการเมือง สามารถเขียนข่าว และรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียงได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 3. ผู้สื่อข่าว ปฏิบัติหน้าที่แปลข่าวต่างประเทศ 1 อัตรา (จ้างเหมา) […]

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี บัดนี้-5ต.ค.65

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน 3 อัตรา ประกาศฉบับที่ 1 : ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิ ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และ สื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา ประกาศฉบับที่ 2 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ปฏิบัติหน้าที่แปลและเรียบเรียงข่าวต่างประเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20-35 ปี เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิ ป.ตรี เอกภาษาอังกฤษ หากมีประสบการณ์ด้านการแปลข่าวและเรียบเรียงข่าวต่างประเทศเป็นภาษาไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ได้เป็นอย่างดี […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 24-30พ.ค.65

    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิ ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Power point) ได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา วิธีการสมัคร ดำเนินการพิมพ์เอกสารใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามเอกสารแนบ จัดส่งไฟล์เอกสารใบสมัครงาน พร้อมด้วยหลักฐานการรับสมัครงานมาที่ EMAIL : [email protected] ชื่อเรื่องระบุว่า “ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน” รับสมัครระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 […]

error: