กรมการกงสุล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้ -23 ก.ค.64

Advertisement Advertisement   กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564 กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และ/หรือสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ประกาศถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 รับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้จัดส่งเอกสารแบบEMS จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานสัญชาติและ นิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย ( มอบคุณณัฐวุฒิ) ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซอง “พนักงานจ้างเหมาบริการ” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: