เปิดตัวสถานีนครหลวงเวียงจัน รถไฟลาว-จีน ใหญ่โต จุได้กว่า 2,500 คน

Advertisement เปิดตัวสถานีนครหลวงเวียงจัน รถไฟลาว-จีน ใหญ่โต จุได้กว่า 2,500 คน เปิดตัวสถานีนครหลวงเวียงจัน – เมื่อวันที่ 26 พ.ย. วิทยุสากลแห่งประเทศจีน รายงานว่าสถานีนครหลวงเวียงจัน รถไฟลาว-จีน มีห้องโถงรองรับจำนวนผู้โดยสารรอขึ้นรถไฟได้กว่า 2,500 คน เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 และขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเปิดให้บริการ Advertisement หัวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีนครหลวงเวียงจัน ระบุว่าพื้นที่การก่อสร้างอาคารสถานี 14,543.45 ตารางเมตร มีเส้นทางรถไฟ 5 สาย รวมทั้งสายหลักด้วย เป็นอาคารสถานีผู้โดยสารใหญ่ที่สุดของรถไฟลาว-จีน Advertisement สถานีถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “เมืองไม้จัน มิตรภาพลาว-จีน” ที่ผสมผสานวัฒนธรมประเพณีของ 2 ชาติลาว-จีน อาคารด้านหน้ามีรูปทรงเป็นง่าไม้ 8 ง่าค้ำหลังคาด้านข้าง เวลาแสงแดดส่องลงมาที่อาคารสถานีจะเห็นเป็นภาพเงาต้นไม้ทับซ้อนกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่หรูหรา และความสงบสุขของเมืองไม้จัน หัวหน้าโครงการฯ ระบุด้วยว่าจากสถานีบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ชายแดนลาว-จีน ถึงสถานีหลวงเวียงจัน มีทั้งหมด 33 สถานี […]

error: