เผยผลสอบป้าย “สถานีกลางบางซื่อ” ไม่พบทุจริต แนะทบทวนวิธีจัดซื้อใหม่

Advertisement คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ “สถานีกลางบางซื่อ” เป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และ ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยผลการตรวจสอบ ไม่พบว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการนอกเหนือจากขอบเขตงาน แต่เสนอให้ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดงบประมาณ และ ทบทวนแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบประกาศเชิญชวนทั่วไป Advertisement นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้แบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1.ความเหมาะสม ของขอบเขตงาน และ ราคากลาง พบว่า รฟท. ไม่ได้ดำเนินการนอกเหนือจากขอบเขตงาน และ เป็นไปตามรายละเอียดของงานติดตั้งป้ายเดิม ที่ รฟท.รายงานว่าได้ตรวจสอบและรับรองทางวิศวกรรม รวมทั้งติดตั้งไปแล้ว และมีความปลอดภัยแข็งแรงตามมาตรฐาน ดังนั้น การกำหนดขอบเขตการดำเนินการ และการกำหนดราคากลางของ รฟท.ของการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการฯ ได้แนะ ให้ รฟท. ทบทวนเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และ ประหยัดงบประมาณของ รฟท.ให้ได้มากที่สุด เช่น ทบทวนรายละเอียดของวัสดุ เทคนิคที่ใช้ที่อาจทำให้การออกแบบ […]

19ม.ค.นี้ รถไฟเปิดใช้สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เต็มรูปแบบ 52ขบวนจอดสถานีนี้

8 มกราคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า รฟท.มีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทุกท่าน จากการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถไฟทางไกล สายเหนือ ใต้ อีสาน จำนวน 52 ขบวน มาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งจะมีการให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้โดยสารที่เดินทางด้วยขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และตั๋วเดือน สามารถใช้ตั๋วโดยสารเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ภายในระยะเวลา 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่ระบุบนตั๋วโดยสาร) ผู้โดยสารที่ใช้บริการขบวนรถชานเมือง สามารถใช้ตั๋วเดือนเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ตามเงื่อนไขที่ระบุบนตั๋วโดยสาร) ทั้งนี้ รฟท.จะไม่มีการจำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลที่สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ และสถานีหลักหก อย่างไรก็ตาม การให้บริการจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร และจุดรอขึ้นรถไฟทางไกลที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 มกราคม 2566 นี้ ณ บริเวณทางเข้าประตูที่ 4 และ […]

รฟท.แจงค่าเปลี่ยนป้ายเหมาะสม ตัวอักษรเพิ่ม ต้องปรับโครงสร้างอาคาร

สืบเนื่องจากกรณี นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อ สถานีกลางบางซื่อ เป็น สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และ ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินกว่า 33 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างว่าใช้งบประมาณสูงเกินจริงหรือไม่นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วน ต้องให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยเปิดประมูลเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งราคากลางที่กำหนดนั้นได้มีการสืบราคาจากบริษัททำป้ายถึง 3 บริษัท และได้เชิญบริษัท ยูนิคฯ มาเจรจาต่อรอง เพราะเป็นผู้รับเหมาที่ดำเนินการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่ออยู่แล้ว จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการมากกว่ารายอื่น แหล่งข่าวระบุว่า […]

สหภาพรถไฟ ยื่นหนังสือ’ ศักดิ์สยาม’ เบรกย้ายเดินรถทางไกล ไปสถานีกลางบางซื่อ

สหภาพรถไฟ ยื่นหนังสือ’ ศักดิ์สยาม’ เบรกย้ายเดินรถทางไกล ไปสถานีกลางบางซื่อ ชี้ความพร้อมไม่เพียงพอ ทำประชาชนจำนวนมกาได้รับผลกระทบ วันที่ 17 ธ.ค.64 นายสราวุธ สราญวงศ์ รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เปิดเผยว่า ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พิจารณาสั่งการให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ชะลอแผนงานการเปิดให้บริการรถไฟทางไกล(LD) จากสถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) ไปที่สถานีกลางบางซื่อ ในวันที่ 23 ธ.ค. 2564 ออกไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมากได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในการใช้บริการที่ไม่สะดวก และเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ในการให้บริการของรฟท. ต่อไป เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงสถานีต้นทาง – ปลายทาง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชีวิต ของประชาชนหรือชุมชน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 58 ต้องให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือชุมชน และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน โดย ที่ผ่านมา รฟท. ยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งอาจเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ รวมทั้งในการเปลี่ยนแปลงให้ขบวนรถไฟโดยสารทางไกลย้ายต้นทางมาที่สถานีกลางบางซื่อ และเดินรถในเส้นทางของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง นั้นขบวนรถในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมากยังไม่ทราบว่า ขบวนรถไม่สามารถหยุดรับ – […]

“สามารถ” แนะ รถไฟเปลี่ยนใช้ส้วมปิดทั้งหมด หวั่นอึเรี่ยราดในสถานีกลางบางซื่อ

สามารถ แนะ รถไฟเปลี่ยนใช้ส้วมปิดทั้งหมด หวั่นอึเรี่ยราดในสถานีกลางบางซื่อ ไม่น่ามอง นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องส้วมบนรถไฟ โดยข้อความระบุว่า อย่าปล่อยให้รถไฟ “ส้วมเปิด” เข้าสถานีกลางบางซื่อ หลายคนยังไม่รู้ว่าส้วมบนรถไฟมีทั้ง “ส้วมเปิด” และ “ส้วมปิด” แต่รถไฟไทยของเราเกือบทั้งหมดใช้ “ส้วมเปิด” มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้ “ส้วมปิด” ส้วมทั้ง 2 ระบบ เป็นอย่างไร? ที่สำคัญ “ส้วมเปิด” จะสร้างปัญหาให้กับสถานีกลางบางซื่อได้อย่างไร? ติดตามได้จากบทความนี้ สถานีกลางบางซื่อหรือศูนย์กลางระบบรางของไทย เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างอย่างทันสมัยและสวยงาม ช่วยยกระดับการขนส่งด้วยระบบรางของไทย มีพื้นที่ใช้สอยถึงเกือบ 3 แสนตารางเมตร ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การให้รถไฟดีเซลวิ่งเข้า-ออกสถานีกลางบางซื่อ จะทำให้เกิดปัญหา 2 ประการ ดังนี้ 1. การใช้ส้วมบนรถไฟ ส้วมบนรถไฟมี 2 ระบบ ประกอบด้วยส้วมเปิด และส้วมปิด 1.1 “ส้วมเปิด” ไม่ดีอย่างไร? ส้วมเปิดเป็นส้วมที่ไม่มีถังเก็บอุจจาระและปัสสาวะ ทำให้สิ่งปฏิกูลเหล่านี้ถูกปล่อยเรี่ยราดตามทางรถไฟ […]

พ่อพาลูกไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ คนแออัด-รอ5ช.ม. สุดท้ายติดโควิด

คุณพ่อพาลูกไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ คนแออัดไม่เป็นระเบียบ-รอ 5 ช.ม. สุดท้ายติดโควิด-แพร่เชื้อยกบ้าน พร้อมเปิดไทม์ไลน์ละเอียดยิบ จากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกวัน อีกทางเลือกและทางรอดคือ การฉีดวัคซีนโควิด โดยหลายคนเลือกที่จะไปรับวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ กทม. ซึ่งเป็นจุดหลักและจุดใหญ่ในการฉีด แต่ด้วยการบริหารจัดการที่ยังมีปัญหา ทำให้มีสภาพแออัด ประชาชนต่างต้องไปเบียดเสียดเข้าคิวรอฉีดวัคซีน จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นจุดที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อขึ้นมาได้ ล่าสุดมีคุณพ่อท่านหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊ก เผยแพร่ข้อความและรายละเอียดหลังจากไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ สุดท้ายต้องเจอเรื่องไม่คาดคิด เพราะแทนที่จะฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด แต่เมื่อต้องไปเจอกับสภาพแออัดในการรอคิว สุดท้ายกลับไปรับเชื้อและติดโควิดมา โดยระบุว่า สรุปไทม์ไลน์การเป็นผู้โชคดี วันศุกร์ 23 ก.ค.64 เวลา 11.00 น. ได้พาลูกชายไปฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ ที่สถานีกลางบางซื่อ โดยพบผู้คนเยอะมาก แต่เห็นพื้นที่กว้างใหญ่ น่าจะกระจายตัวได้ดี จากนั้น 11.30 น. ได้ส่งภรรยาและลูกชายลงจากรถ พอขึ้นมาจากลานจอดใต้ดิน เริ่มต้องฝ่ากลุ่มคนร่วมหลายพันคน ทั้งกลุ่มวอล์กอิน ผู้สูงอายุและอื่นๆ เบียดแทรกไปตลอดทาง ในฐานะที่เป็นผู้ป่วยภูมิแพ้จะเซนซิทีฟอย่างยิ่งต่อสารแปลกปลอมในอากาศ ขนาดสวมแมสก์ 2 ชั้นยังจามต่อเนื่องสนั่นหวั่นไหว และเริ่มรู้สึกว่าไม่เข้าท่า ต่อมาเวลา 11.45 น. หน้าประตู […]

คนภูมิใจไทยเดือด! ศบค.จ่อยุบ ‘ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ’ ฟาดยับ งัดข้อ กทม.ไร้ระบบ

คนภูมิใจไทยเดือด! ท่ามกลางกระแสข่าวลือ “ศบค.” จ่อยุบ ‘ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ’ ฟาดยับ ตอกกลับสุดเจ็บ ถามดุ ทำไมไม่เอา “ค่ายทหาร” เปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน? จากกรณีมีกระแสข่าวระบุว่า สถานีกลางบางซื่อ ได้ฉีดวัคซีน ครบ 1 ล้านโดส ให้กับประชาชน บุคลากรด่านหน้าภาคขนส่ง และบุคลากรทางการศึกษา คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และคนมีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม แต่ต่อมา มีผู้บริหาร ของ ศบค. ส่งสัญญาณให้หยุดการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ด้วยเหตุผลทางการเมืองบางประการ โดยมีความพยายาม ที่จะยกเลิกการจัดฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ จากนั้นจะนำบริการฉีดวัคซีนไปทำการฉีดในส่วนบริการของกรุงเทพมหานครแทน ทั้งนี้ หากมีการเสนอจากศบค.ให้ ลด หรือ เลิก การฉีดวัคซีน ที่สถานีกลางบางซื่อ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องลดจำนวนการฉีดวัคซีน ที่สถานีกลางบางซื่อ หรือปิดศูนย์ฉีดที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อลดความหวาดระแวงทางการเมือง แล้วจัดทีมแพทย์ ไปฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นแทน สำหรับกระแสข่าวดังกล่าว สร้างความมึนงงและสงสัยต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ต่างตั้งคำถามว่านี่คือ […]

ลือ! เตรียมสั่งยุบศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ ด้วยเหตุทางการเมือง

ลือสะพัด! เตรียมสั่งยุบศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ ด้วยเหตุทางการเมือง อาจยกให้กทม.ทำแทน ทั้งที่จัดฉีดทะลุ 1 ล้านโดสแล้ว 26 ก.ค. 2564 – มติชนออนไลน์ รายงานว่า สถานีกลางบางซื่อ ได้ฉีดวัคซีน ครบ 1 ล้านโดส ให้กับประชาชน บุคลากรด่านหน้าภาคขนส่ง และบุคลากรทางการศึกษา คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และคนมีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม มีผู้บริหารของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ส่งสัญญาณให้หยุดการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ด้วยเหตุผลทางการเมืองบางประการ โดยมีความพยายาม ที่จะยกเลิกการจัดฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ จากนั้นจะนำบริการฉีดวัคซีนไปทำการฉีดในส่วนบริการของกรุงเทพมหานครแทน ขณะที่ในวันเดียวกันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร คณะแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางปรับการทำงาน ลดความแออัดที่สถานีกลางบางซื่อ รายงานระบุต่อว่า หากมีการเสนอจากศบค.ให้ ลด หรือ […]

error: