เผยผลสอบป้าย “สถานีกลางบางซื่อ” ไม่พบทุจริต แนะทบทวนวิธีจัดซื้อใหม่

Advertisement คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ “สถานีกลางบางซื่อ” เป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และ ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยผลการตรวจสอบ ไม่พบว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการนอกเหนือจากขอบเขตงาน แต่เสนอให้ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดงบประมาณ และ ทบทวนแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบประกาศเชิญชวนทั่วไป Advertisement นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้แบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1.ความเหมาะสม ของขอบเขตงาน และ ราคากลาง พบว่า รฟท. ไม่ได้ดำเนินการนอกเหนือจากขอบเขตงาน และ เป็นไปตามรายละเอียดของงานติดตั้งป้ายเดิม ที่ รฟท.รายงานว่าได้ตรวจสอบและรับรองทางวิศวกรรม รวมทั้งติดตั้งไปแล้ว และมีความปลอดภัยแข็งแรงตามมาตรฐาน ดังนั้น การกำหนดขอบเขตการดำเนินการ และการกำหนดราคากลางของ รฟท.ของการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการฯ ได้แนะ ให้ รฟท. ทบทวนเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และ ประหยัดงบประมาณของ รฟท.ให้ได้มากที่สุด เช่น ทบทวนรายละเอียดของวัสดุ เทคนิคที่ใช้ที่อาจทำให้การออกแบบ […]

เริ่มแล้ว! รถไฟทางไกล52ขบวน เปิดให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

ขบวนรถไฟทางไกล สายเหนือ สายใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ ในกลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ , รถด่วน , รถเร็ว จำนวน 52 ขบวน จะไปให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวิฒน์ / ส่วนกลุ่มขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถนำเที่ยว จำนวน 62 ขบวน จะยังคงวิ่งเข้าสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เช่นเดิม ที่น่าสนใจ คือ ขบวนรถไฟทุกขบวน จะขึ้นไปวิ่งบนทางยกระดับ เช่นเดียวกับระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ตั้งแต่สถานีดอนเมือง ถึง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และจะยกเลิกการให้บริการที่สถานีและป้ายหยุดรถไฟ 5 จุด คือ ที่หยุดรถไฟ กม.11 , สถานีบางเขน , ที่หยุดรถไฟทุ่งสองห้อง , สถานีหลักสี่ และที่หยุดรถการเคหะ กม.19 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้รถไม่ต้องหยุดรอรถไฟใน 5 จุดตัดดังกล่าวอีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่บริการรถไฟทางไกล สามารถนำตั๋วมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง เพื่อเชื่อมต่อไปสถานีต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เป็นเวลา 1 […]

ดีเดย์! ซื้อตั๋วรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เริ่ม 1 พ.ย. 65

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแผนการเปิดใช้ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” ซึ่งจะปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของรถไฟทางไกล กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็วทุกสาย (ยกเว้นสายตะวันออก) จากสถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ การรถไฟฯ จึงได้เปิดให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับสถานีต้นทางปลายทางรถไฟทางไกลปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของรถไฟทางไกล อำนวยความสะดวก และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารของระบบรถไฟทางไกล อยู่ในบริเวณชั้น 1 ฝั่งทางด้านทิศเหนือ ที่ให้บริการขบวนรถไฟทางไกล (ฝั่ง LD) และฝั่งทางด้านทิศใต้ อยู่ระหว่างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้า MRT (ฝั่ง CT) โดยในเบื้องต้นจะเปิดให้บริการจำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกล บริเวณด้าน CT ก่อน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมต่อกับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ซื้อและจองตั๋วโดยสารขบวนรถไฟทางไกล สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ทุกขบวน ทั้งตั๋วประจำวัน ตั๋วล่วงหน้า และตั๋วขบวนรถนำเที่ยวของการรถไฟฯ การเปิดให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จะส่งผลดีต่อประชาชน […]

error: