19ม.ค.นี้ รถไฟเปิดใช้สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เต็มรูปแบบ 52ขบวนจอดสถานีนี้

Advertisement 8 มกราคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า รฟท.มีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทุกท่าน จากการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถไฟทางไกล สายเหนือ ใต้ อีสาน จำนวน 52 ขบวน มาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งจะมีการให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้โดยสารที่เดินทางด้วยขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และตั๋วเดือน สามารถใช้ตั๋วโดยสารเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ภายในระยะเวลา 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่ระบุบนตั๋วโดยสาร) Advertisement ผู้โดยสารที่ใช้บริการขบวนรถชานเมือง สามารถใช้ตั๋วเดือนเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ตามเงื่อนไขที่ระบุบนตั๋วโดยสาร) ทั้งนี้ รฟท.จะไม่มีการจำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลที่สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ และสถานีหลักหก อย่างไรก็ตาม การให้บริการจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร และจุดรอขึ้นรถไฟทางไกลที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 มกราคม 2566 นี้ ณ บริเวณทางเข้าประตูที่ […]

error: