สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (นนทบุรี) รับสมัครพี่เลี้ยง-พนง.ประกอบอาหาร บัดนี้-20ก.ค.66

Advertisement Advertisement   สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. พี่เลี้ยง 4 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความเมตตากรุณาต่อเด็ก สามารถปฏิบัติงาน ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ ดูแลการกินอยู่ หลับนอน ตลอดจนการสุขาภิบาล และอนามัยของเด็ก หากมีประสบการณ์ดูแลบริบาลทารก/เด็ก หรือผู้สูงอายุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พี่เลี้ยง (ช่วยปฏิบัติงานโรงซักฟอก) 1 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า Advertisement 3. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เพศหญิง / เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) วุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาหาร มีทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน สามารถดูแลทำความสะอาดภาชนะ วัสดุอุปกรณ์ และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หากมีประสบการณ์ด้านประกอบอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ […]

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก-นักสังคมสงเคราะห์-การเงินฯ

  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2565 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 1) ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มีนาคม 2565) อัตราค่าจ้าง 12,000.-บาท 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป 2.1 วุฒิการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 2.2 เพศชาย – เพศหญิง 2.3 มีสัญชาติไทย 2.4 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 2.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีสุขภาพดี 2.6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2.7 มีความอดทน เสียสละ 2.8 มีความรับผิดชอบ 2.9 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 2.10 […]

error: