(งานรัฐวิสาหกิจ)สถานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวช. บัดนี้-8ก.พ.61

Advertisement   Advertisement   สถานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหลายอัตรา 1. พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวนหลายอัตรา เงินเดือน 10,150 บาท – มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถในการพิมพ์ดีดหรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กับการบันทึกข้อมูล คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวนหลายอัตรา เงินเดือน 10,150 บาท – มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ Advertisement คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานธนานุเคราะห์ ชั้น 4 อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

error: