สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน เงินเดือนเฉลี่ย615,726 บาท/ปี บัดนี้-7ก.ย.60

Advertisement   Advertisement สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน เงินเดือนเฉลี่ย 615,726 บาท ต่อปี เปิดรับสมัครบัดนี้-7 ก.ย.60 Advertisement คุณสมบัติผู้สมัคร – มีคะแนน TOEIC 855 คะแนนขึ้นไป – มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างชำนาญ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ในด้านภาษาอังกฤษ, รัฐศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, สื่อสารมวลชน หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/chiang-mai/job-opportunities/ 

error: