สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

Advertisement Advertisement   สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ 1. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุน ปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 6. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. Advertisement […]

error: