ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกฯ ยกเลิกศบค.ส่วนหน้า

Advertisement ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกฯ ยกเลิกศบค.ส่วนหน้า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Advertisement ความโดยสรุปว่า ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ให้มี ศบค.ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานพิเศษภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ทำหน้าที่ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัด บูรณาการในพื้นที่ดังกล่าว Advertisement บัดนี้ ความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่ได้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยแล้ว จึงเป็นการเหมาะสมที่จะยุติการดำเนินของ ศบค.ส่วนหน้า และส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ศบค.เผย คลัสเตอร์บางแค พบผู้ติดเชื้อ 150 ราย ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

ศบค.เผยข้อมูล คลัสเตอร์บางแค ตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อ 150 ราย เชื่อมโยงห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ วันที่ 6 พ.ค.64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวในการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศไทยประจำวัน ถึงกรณี เขตที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด พบเป็น 3 คลัสเตอร์ใหญ่ๆ คือ 1.ชุมชนคลองเตย 2.ชุมชนบ่อนไก่ ปทุมวัน และ 3.ชุมชนบ้านขิง บางแค นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จากการเข้าไปตรวจสอบในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในช่วงวันที่ตั้งแต่ 28 เม.ย 30 เม.ย. และ 1 พ.ค.64 จากการตรวจเชิงรุก 413 ราย พบเชื้อถึง 68 ราย อีกกลุ่มคือท่าปล่อยรถเมล์ ที่มีพนักงานประมาณ 100 คน พบเชื้อ 14 ราย เชื่อมโยงไปถึงบ้าน ซึ่งอยู่ในชุ่มชนบ้านขิงซึ่งมีประชากรกว่า 1 พันคน […]

error: