สถานกักขังกลาง จ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 14 ส.ค.56)

Advertisement สถานกักขังกลาง จ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 14 ส.ค.56) Advertisement   ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เงินเดือน 9,960 บาท วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา เพศชาย 2 อัตรา สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม. เพศหญิง 2 อัตรา เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ Advertisement ลักษณะพิเศษของงานที่ต้องปฏิบัติ มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถานกักขังกลาง จ.ร้อยเอ็ด ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันและเวลาสถานที่สอบ ในวันที่ […]

error: